AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren


Vogelvlinderweg 50 3544 NJ Utrecht
030 670 1331 Klik om te bellen

Over AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren

We hebben diepe wortels. Sinds 1928 wroeten we met onze handen in de aarde en komen we op voor de belangen van volkstuinders. De letters AVVN staan voor Algemeen Verbond van Volkstuindersverenigingen in Nederland. Inmiddels heten we AVVN samen natuurlijk tuinieren. Waarom? Onze familie is in al die jaren flink gegroeid. Vandaag de dag helpen we iedereen met een groen hart met natuurlijk tuinieren. Of dat nou in de achtertuin, een buurttuin of in een volkstuin is. Wij delen onze groenkennis en maken samen tuinieren nog makkelijker én leuker.

Wat doen we?
AVVN maakt zich sterk voor het behoud en uitbreiding van groen in de woonomgeving. In iedere wijk, dorp of stadsdeel in Nederland willen we samen kunnen tuinieren. Buurtgroen zorgt behalve voor plezier en verbinding, ook voor meer biodiversiteit en heeft een positief effect op het klimaat. De luchtkwaliteit verbetert erdoor en groen zorgt bijvoorbeeld ook voor verkoeling. Groen maakt een buurt, dorp of stad echt leefbaar.

Samen voor groen: netwerk van organisaties en personen
Wij willen het beeld en de positie van alle vormen van samen tuinieren versterken. Dat is onze ambitie. We trekken hierin op met andere landelijke samenwerkingsverbanden die ook een gezonde groene ruimte nastreven. We vormen een netwerk van organisaties en personen die zich inzetten voor het maatschappelijk belang van samen tuinieren.

AVVN als vereniging
AVVN is een vereniging, met verenigingen, bonden en stichtingen als leden. Ieder van hen vertegenwoordigt een aantal tuinders, die we aangeslotenen noemen. Deze tuinders ontvangen het inspirerende seizoenstijdschrift De Tuinliefhebber en hebben via een eigen account toegang tot de voordelen van ons online ledenplatform. Andere groen- en tuinliefhebbers kunnen zich aan ons verbinden als supporter.

Minimaal een keer per jaar komen we bij elkaar in een Congres. Dan houden we de algemene ledenvergadering gecombineerd met interessante activiteiten.

Het team:
We hebben een strategisch bestuur van 5 vrijwilligers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de beleidsvoorbereiding en -uitvoering en legt daarover rekenschap af aan het Congres. De bestuursleden zijn op allerlei gebieden voor AVVN actief, zoals belangenbehartiging, deskundigheidsbevordering en ondersteuning van verenigingen. Daarnaast werken er 7 medewerkers bij AVVN die de dagelijkse gang van zaken regelen. 

Sinds 1928 wroeten we met onze handen in de aarde

Foto's

Kantoor van AVVN

Team

Onze locatie

AVVN Samen Natuurlijk Tuinieren


Vogelvlinderweg 50 3544 NJ Utrecht
030 670 1331 Klik om te bellen