Deze website maakt gebruik van cookies. Klik hier voor meer informatie.

Kaart verbergen
  • Chris Lebeaustraat 4
    1062 DC Amsterdam
  • 0615041404
  • Website

DIDF Vereniging

bevorderen van een daadwerkelijke integratie van mensen afkomstig uit Turkije binnen de Nederlandse samenleving. Burgfunctie tot het realiseren van het samenleven
samen met vakbonden en andere organisaties zich sterk maken voor het behoud c.q. verbreding van de sociale verworvenheden.
actief tegen racisme, discriminatie, oorlogen, uitbuiting en onderdrukking


Foto's van DIDF Vereniging