Bond tegen het vloeken


Landjuweel 46 3905 PH Veenendaal
0318512002 Klik om te bellen

Over Bond tegen het vloeken

De organisatie:

De Bond tegen het vloeken is een organisatie die zich inzet voor respectvol taalgebruik, zonder vloeken en schelden. Onder meer door middel van postercampagnes, scholenwerk, campagnes voor specifieke doelgroepen, publicatie van onderzoek en directe benadering van media en bedrijven.

Doelstelling:

De doelstelling van de Bond tegen vloeken ® is om zichtbaar te zijn in de publieke ruimte en vormend bezig zijn in relatie tot doelgroepen. De Bond tegen vloeken wil zo het bewustzijn over taal en respect vergroten. Vanuit een christelijke overtuiging probeert de Bond het goede gebruik van Gods Naam te bevorderen. Daar tegenover staat dat vloeken en schelden juist tegengegaan worden.

Geschiedenis:

De Bond tegen vloeken werd op 6 maart 1917 opgericht. Initiatiefnemer was de heer J. Baas uit Den Helder. Hij werd de eerste “propagandist”. Leden leverden een financiële bijdrage, waardoor hij betaald kon worden. Met lezingen en stationsreclames werden mensen aan het denken gezet over vloeken.

Na de Tweede Wereldoorlog zocht de Bond naar nieuwe manieren, zoals een luidsprekerauto op markten en optredens op TV. Vanaf de jaren ’70 kwam er meer nadruk te liggen op de vrijheid van meningsuiting en nam de kritiek op de Bond toe. Vanaf eind jaren '80 nam het aantal donateurs weer toe. Ook kwam er meer aandacht voor jongeren. In 2001 werd de eerste scholenwerker benoemd om in de vraag naar gastlessen te voorzien.

In 2013 koos de Bond voor een nieuwe uitstraling. Behalve de huisstijl en het logo werd ook de werkwijze van de Bond veranderd. Het scholenwerk kreeg een eigen naam: KlasseTaal. Met het langlopende project ‘Het Land In’, ging de Bond in gesprek met Nederland over taalgebruik.

In 2017 werd veel aandacht besteed aan het 100-jarig bestaan van de Bond met een congres, een glossy en het scholenproject Respect2020.