Feriening Freonen Fan Omrop Fryslân


Zuiderkruisweg 2 8938 AP Leeuwarden
06 4303180 Klik om te bellen

Over Feriening Freonen Fan Omrop Fryslân

De vereniging Vrienden van Omrop Fryslân (FOF), is de 'fanclub'van Omrop Fryslân. Het doel van de vereniging is het streven naar een goede publieke Friese omroep voor radio en televisie. De FOF zorgt voor informatie over Omrop Fryslân en steunt Omrop Fryslân bij haar doelstellingen en activiteiten.