Kleurrijk Fryslân


Postadres: Bonifatiusplein 21 a 8911 JT Leeuwarden
0582998905 Klik om te bellen

Over Kleurrijk Fryslân

Het Platform Levensbeschouwing in Kleurrijk Fryslan wil een bijdrage leveren aan de multiculturele samenleving waarin diverse levensbeschouwingen op basis van gelijkwaardigheid op een vreedzame en respectvolle wijze met elkaar omgaan.
Kleurrijk Fryslan geeft op verzoek voorlichting, cursussen en lezingen en organiseert wandelingen langs diverse gebedshuizen. Andere activiteiten zijn: de Dag van de Dialoog en Kleurrijk Vieren.