Psoriasispatiënten Nederland


Rouwkooplaan 5 2 H 2251 AP Voorschoten
085-8700777 Klik om te bellen

Over Psoriasispatiënten Nederland

De Psoriasispatiënten Nederland (PN) behartigt de belangen van mensen met psoriasis. De PN probeert dit doel na te streven door:

•het bevorderen van wetenschappelijk onderwijs en onderzoek op het gebied van psoriasis
•het stimuleren van de ontwikkeling van kennis en behandelingsmethoden
•het bevorderen van goed begrip tussen patiënten en behandelend arts
•het bevorderen van goede contacten tussen de leden onderling (lotgenotencontact) en het bevorderen van integratie van de leden in de samenleving
•het verzamelen van informatie over de huidaandoening en het verstrekken van informatie daarover aan leden en overige belangstellenden
•deskundigen voorlichting te laten geven over zowel medische als psychische en sociale aspecten van de huidaandoening
•samen te werken met organisaties en instellingen die hetzelfde doel nastreven
•gebruik te maken van andere wettige middelen die het doel van de vereniging kunnen dienen.

Als Algemene Vergadering komt twee keer per jaar bijeen, onder andere als de begroting en jaarverslagen moeten worden goedgekeurd.

De PN is lid van de International Federation of Psoriasis Associations (IFPA) en van EUROPSO, een organisatie van Europese psoriasisverenigingen. Verder is de PN lid van de Chronisch zieken- en Gehandicapten Raad (CG-Raad).