Stichting Vrienden van de Alde Steeg


Ratelwacht 31 6641 EN Beuningen
06 18974567 Klik om te bellen

Aandacht voor ouderen
Meedenken en realiseren van behoeften
Ondersteunen met financiële middelen

Over Stichting Vrienden van de Alde Steeg

De zorg voor en het welzijn van de ouderen in onze samenleving staan voortdurend in de belangstelling. Maar hoe meer de zorgzame samenleving hulp moet bieden aan de oudere medemens, hoe meer deze hulp, vooral in financieel opzicht, onder druk komt te staan.
Een bewoner, die is aangewezen op het wonen in een verzorgingshuis of verpleegtehuis, ontvangt primair de zorg die hij of zij nodig heeft. Bepaalde activiteiten, die de leefsfeer verhogen, zijn echter meestal beperkt of door bezuinigingen niet mogelijk.

Bewoners en leiding van Zorgcentrum Alde Steeg in Beuningen (GLD) ondervinden bij hun zorgen van alledag en plannen maken voor de toekomst steun van een groep geïnteresseerden, die zich hebben verenigd in de stichting ‘Vrienden van Alde Steeg’.
De Stichting stelt zich met name ten doel materiële steun te verlenen aan Alde Steeg d.m.v. het stimuleren, steunen en financieren van activiteiten die het welzijn van de bewoners bevorderen.
De Stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het inzamelen en beheren van gelden; Één en ander zonder winstoogmerk. U kunt al voor € 16,00 per jaar “Vriend” worden van Alde Steeg door op “VRIEND WORDEN” te klikken en het formulier in te vullen.
Met de cliëntenraad en het personeel van het zorgcentrum worden regelmatig geïnventariseerd welke ideeën en mogelijkheden er zijn.

De jeugd heeft de toekomst die de ouderen hebben gerealiseerd

Foto's

De orgelman komt langs en de ouderen genieten hier van!

Soort vereniging

Cultuurvereniging

Onze locatie

Stichting Vrienden van de Alde Steeg


Ratelwacht 31 6641 EN Beuningen
06 18974567 Klik om te bellen