VluchtelingenWerk Nederland Vereniging


Surinameplein 122 1058 GV Amsterdam
0203467200 Klik om te bellen

Over VluchtelingenWerk Nederland Vereniging

VluchtelingenWerk Nederland behartigt de belangen van vluchtelingen en asielzoekers in Nederland, vanaf het moment van binnenkomst tot en met de integratie in de Nederlandse samenleving.

We ondersteunen vluchtelingen bij het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met een fijnmazig netwerk van locaties, medewerkers en vrijwilligers in het hele land is VluchtelingenWerk de enige organisatie in Nederland die vluchtelingen in alle stadia van hun verblijf bijstaat.

VluchtelingenWerk is actief in alle asielzoekerscentra en in het overgrote deel van de gemeenten. We geven voorlichting over de asielprocedure en begeleiden vluchtelingen in de gemeenten zodat zij zich zelfstandig kunnen redden in de Nederlandse maatschappij. Ook voeren we projecten uit die zich richten op werk, financiële zelfredzaamheid, vluchtelingkinderen, draagvlak en terugkeer en geven we inburgeringscursussen.

Als belangrijkste belangenbehartiger van asielzoekers en vluchtelingen in Nederland richten we ons op de overheid, de politiek en (landelijke)
organisaties. We vragen aandacht voor knelpunten in de uitvoering van wet- en regelgeving, doen onderzoek naar integratie en het Nederlandse asielsysteem en zetten ons in voor een beter beleid. Verder werken we aan een welkome samenleving voor vluchtelingen door een breed publiek kennis te laten maken met vluchtelingen via publiekscampagnes, voorlichting en persoonlijke verhalen.