Terug

Wat zijn de regels voor doneren aan een goed doel?

Henk Simon

Mag je als vereniging een goed doel steunen, zoals nu er verschillende goede doelen actie voeren voor Oekraïne. 

Wij willen namelijk als vereniging een goed doel steunen, maar weten niet of dit zomaar kan zonder ALV?


1 Antwoord

Antwoord van Muziekvereniging Concordia

Geachte heer Simon,

Dat hangt af van uw verenigingsstatuten en uw huishoudelijk reglement.

Het kan zijn dat uw vereniging heeft afgesproken dat tot een bepaald bedrag
het bestuur van de vereniging hier zelfstandig over mag besluiten.

Er zal ook in staan hoe er besluiten genomen mogen worden of dat er slechts
bij hele grote besluiten een ALV nodig is.

Praktisch kunt u, tenzij dat volgens statuten of reglement van uw vereniging,
niet veelal voor besluiten volstaan met een verzoek aan de leden en stemming
met handopsteking of digitaal keuzeformulier.

 

Succes.

 

Met vriendelijke groet,

 

Jennifer Jansen
Secretaris Muziekvereniging Concordia Oostzaan